Nieuws
03 september 2019

Workshop AI voor WOB verzoeken

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

De Wet Openbaarheid van Bestuur geeft de burger het recht tot inzicht in de informatie waarover de overheid beschikt. Het is de plicht van iedere overheidsinstantie om binnen strikte deadlines die informatie te overhandigen, zonder dat daarbij regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden overtreden of dat er geheime informatie wordt prijsgegeven. Tijdens deze hands-on AI Demo voor Wob krijgt u van ons op uw eigen laptop (vergeet deze niet mee te nemen!) korte praktische trainingen voor een aantal nuttige functionaliteiten van AI voor het ondersteunen van het Wob-process.
“Het kost teveel tijd om tienduizenden documenten met verouderde techniek te doorzoeken. De aandacht wordt minder en de kwaliteit van behandeling gaat erop achteruit”
– Leon Maes, Rijksoverheid

De Wet Openbaarheid van Bestuur geeft de burger het recht tot inzicht in de informatie waarover de overheid beschikt. Het is de plicht van iedere overheidsinstantie om binnen strikte deadlines die informatie te overhandigen, zonder dat daarbij regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden overtreden of dat er geheime informatie wordt prijsgegeven.

Iedereen is het er over eens dat gewoon zoeken niet goed genoeg meer is en aflakken met Adobe is een soort van “papier achter glas”. AI en data science beloven gouden bergen, maar hoe werkt dat eigenlijk?

Tijdens deze hands-on AI Demo voor Wob krijgt u van ons op uw eigen laptop (vergeet deze niet mee te nemen!) korte praktische trainingen voor een aantal nuttige functionaliteiten van AI voor het ondersteunen van het Wob-process. U leert hoe onder andere hoe AI technieken helpen bij:

Snel een automatisch gegeneerd overzicht van alle gegevens van een Wob-verzoek.

Het automatisch aflakken van vertrouwelijke gegevens, inclusief de wettelijk grond van het aflakken.

Het automatisch ontdubbelen.

Geavanceerd zoeken: vindt alle eerdere versies van een gepubliceerd beleidsdocument.

Leer de computer welke documenten relevant zijn, dan wel ingehouden moeten worden.

Automatisch genereren van inventarislijsten met geleverde documenten, redenen van anonimiseringsgronden en vermelding van niet openbare stukken.

Daarnaast geven wij u een kijkje in de laatste ontwikkelingen van ons data science team om het uitvoeren van grote informatie-onderzoeken nog sneller, beter en gemakkelijker te maken.

09.30 – Inloop

10.00 – Welkom, korte introductie AI voor Wob door Prof dr ir Jan Scholtes, hoogleraar AI & Text-Mining

10.30 – Praktische Hands-On Training over geavanceerd zoeken, Machine Learning en automatisch aflakken.

12.00 – Lunch

12.30 – Einde
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners