Nieuws
28 juni 2019

Zuid-Holland wil 5000 inwoners opleiden in ict

De provincie Zuid-Holland wil in de komende vijf jaar vijfduizend bewoners van de provincie via vernieuwende en kortdurende it-opleidingen bijscholen of omscholen voor een baan in de it-sector. Dat blijkt uit het IT-kavel-akkoord, een deelovereenkomst van het bredere Human Capital Akkoord waarbij 66 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken om de arbeidstekorten in Zuid-Holland op te lossen.

Concreet wil de provincie de in- en doorstroom van it-opleidingen vergroten. Daarvoor moeten de onderwijsinstellingen (zowel publiek als privaat) samenwerken met de werkgevers. In het IT-kavel-deelakkoord zijn meerdere doelstellingen voor de komende vijf jaar geformuleerd.

De partijen willen 4750 werkenden en 1500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden via opleiding. Deze opleidingen zijn bedoeld voor mensen die een overstap naar een it-baan overwegen. Hierbij is te denken aan werknemers in krimpsectoren, flexwerkers, werknemers die op it willen worden bijgeschoold en werkzoekenden. Ook moet het akkoord honderd werkgevers ondersteunen om hun personeel betr in te zetten. 

Betrokken partijen bij het IT-kavel zijn De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mbo Rijnland, NCOI/Computrain, ManpowerGroup, Unilever, KPN, Technolution, Stedin, Erasmuc MC, Siemens en het Ministerie van BZK.

Een ander deelakkoord gericht op technologie is het Smitzh-akkoord. Smitzh staat voor Smart Manufactoring Industriële Toepassingen Zuid-Holland. Hier worden in de komende vijf jaar tweeduizend werknemers uit de hightechsector bijgeschoold, in onder andere het Expertisecentrum Precisietechnologie. Ook werken het bedrijfsleven met onderwijsinstellingen samen om het niveau van onderwijs in smart technologie continue te blijven ontwikkelen.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners