Nieuws
04 juni 2019

TU Delft opent testwater voor autonome vaartuigen

Op de campus van TU Delft opent een buitenruimte voor experimenten met autonoom varende schepen. Het zogeheten Researchlab Autonomous Shipping (RAS) wordt een plek waar na de theorie de praktijk wordt getest. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer & Waterstaat geeft maandag 18 maart het startsein voor dit testwater.                                       

Het lab is bedoeld als proeftuin om formules, simulatiemodellen en gecontroleerde overdekte experimenten te toetsen aan de buitenwereld. Daarbij worden de autonome vaartuigen eerst op schaal getest en later losgelaten in complexere omgevingen met ander vaarverkeer.

Veel experimenten hebben betrekking op het autonoom passeren van bruggen en sluizen, autonoom aanleggen en wegvaren en platooning, het zeer kort achter elkaar navigeren van voer- of vaartuigen. Daarnaast dient het RAS als ontmoetingsplek voor alle partijen die bij de ontwikkeling van autonoom varen zijn betrokken.

Minder verkeersdruk

Door inzet van nieuwe technologie kan transport over water slimmer, veiliger en efficiënter plaatsvinden. Beter gebruik van vaarwateren kan de verkeersdruk op het reguliere wegennet verminderen. Zo werkt TU Delft aan de ontwikkeling van een vloot van modulaire autonome vaartuigen die binnen een haven flexibel kleine hoeveelheden containers vervoeren.

'Op het water is nog aardig wat ruimte, zeker in vergelijking met de weg', vertelt Rudy Negenborn, hoogleraar Multi-machine Operations & Logistics aan TU Delft. 'Wereldwijd neemt de transportbehoefte toe. De Rotterdamse haven kan de grootste containerschepen ter wereld aan, maar de verwerking van duizenden containers veroorzaakt files op water, weg en spoor. We kunnen een deel van het probleem oplossen door het water efficiënter te gebruiken met autonome vaartuigen.'

"De verwerking van duizenden containers veroorzaakt files op water, weg en spoor"

Subsidie

Behalve TU Delft zijn gemeente Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland bij het RAS betrokken. De provincie verstrekt subsidie, zorgt voor passende wet- en regelgeving en regelt ontheffing voor experimenten op provinciale vaarwegen.

TU Delft combineert het nieuwe lab met het bestaande Researchlab Automated Driving Delft (Radd). Het idee is dat daarmee de technologie van autonoom rijden en varen actief worden verbonden.

Bron: Computable.nl

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners