Nieuws
04 juni 2019

Gemeenteambtenaar twijfelt aan digitaal talent collega

Iets meer dan de helft van de gemeentemedewerkers twijfelt over de digitale expertise van de eigen collega’s. Ook zijn er twijfels over de digitale samenwerking met andere gemeenten en burgers. Over hun eigen vaardigheden zijn ze optimistischer gesteld. De ruime meerderheid, 86 procent, zegt over voldoende digitaliseringskennis te beschikken.                                       


Dit blijkt uit onderzoek van GemeentenNL, een onafhankelijke platform voor gemeenten, onder 314 directeuren, managers en medewerkers bij gemeenten.

Decentralisatie versnelt digitalisering

In totaal zeventig procent van de gemeenten verwacht op korte termijn grote veranderingen in de eigen organisatie als gevolg van verdergaande digitalisering. Dat versnelde digitalisering hard nodig is, komt mede door de decentralisaties sinds 2015. Daardoor zijn meer taken en onvoldoende financiële middelen vanuit het Rijk aan de lokale overheden overgedragen. Ook zijn daar nieuwe eisen op het gebied van klimaat, jeugdzorg, werk en inkomen aan toegevoegd. Het gevolg is dat gemeenten zaken anders moeten organiseren en meer willen digitaliseren, aldus GemeentenNL.

Uit het onderzoek blijkt dat zij de noodzaak erkennen, maar de vereiste kennis missen. Dit laatste wijten medewerkers vooral aan anderen zoals de eigen collega’s.

Digitalisering jeugdzorg prioriteit

De jeugdzorg leidt op dit moment tot jaarlijkse tekorten van naar schatting 490 miljoen euro bij gemeenten. Vanuit brancheorganisatie VNG is onlangs gedreigd om, vanwege deze tekorten, de gehele jeugdzorg terug te geven aan het Rijk. In het verlengde hiervan geeft in het onderzoek van GemeentenNL dertig procent aan dat digitalisering van de jeugdzorg de allerhoogste prioriteit heeft. Dit wordt direct gevolgd door het beter ondersteunen van kwetsbare groepen (26 procent). Opvallend is dat slechts een minderheid van 45 procent daarbij ook een rol ziet weggelegd voor de burgers die het betreft.

Bron: Computable.nl

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners