Nieuws
10 april 2019

Privacywaakhond onderzoekt EU-contracten Microsoft

De European Data Protection Supervisor (EDPS) onderzoekt of de contracten die instellingen en organen van de Europese Unie (EU) met Microsoft hebben gesloten in lijn zijn met de regelgeving rond privacy en gegevensbescherming. Uitgangspunt hiervoor vormt de studie naar Microsoft Office van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid eind vorig jaar, waaruit bleek dat het gebruik van die software gepaard gaat met hoge risico's voor de privacy van de gebruiker.

Het EDPS-onderzoek brengt in kaart welke Microsoft-producten en -diensten door de EU-instellingen worden gebruikt en of de contracten tussen Microsoft en de EU-instellingen volledig in overeenstemming zijn met de gegevensbeschermingsregels.

Op 11 december vorig jaar zijn nieuwe regels voor gegevensbescherming voor de EU-instellingen en -organen van kracht geworden. Deze 'Verordening 2018/1725' houdt in dat ook de EU-instellingen zich moeten houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). De European Data Protection Supervisor (EDPS) is een relatief nieuwe, toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de EU-instellingen en -organen.

Aangezien de EU grootgebruiker is van Microsoft-producten wil de EDPS weten of de verwerking van grote hoeveelheden persoonlijke gegevens door de Microsoft-software op een juiste wijze gebeurt. Of dat er nog contractuele aanpassingen en risicobeperkende maatregelen moeten worden getroffen om aan de nieuwe verordening te voldoen.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners