Nieuws
18 maart 2019

Rijk wil spreiding datacenters via routekaart

De rijksoverheid heeft met een drietal regio's een akkoord bereikt over het in banen leiden van de groei van de datacentersector. Die breidt zich de komende tijd naar verwachting met zo'n vijftien procent per jaar uit. Om te zorgen voor voldoende ruimte en energievoorzieningen en de regio Amsterdam als datacenterhub te ontlasten, is een routekaart 2030 bedacht. Door clustering rond Amsterdam, de Flevopolder en een nieuw cluster in Zuid-Holland verwachten de initiatiefnemers de druk van de ketel te halen.

De meeste datacenters staan in de regio Amsterdam en groeien als kool. Zo snel dat ruimte en energie schaars worden. Daarom slaan het Rijk en de Noordelijke en Zuidelijk Randstad en de Brainport Eindhoven de handen ineen met een routekaart datacenters om gebalanceerde groei te realiseren. Dit spreidingsbeleid is vastgelegd in de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (Reos, zie kader).

Door clustering rond Amsterdam, de Flevopolder en een nieuw cluster in Zuid-Holland verwachten de betrokken partijen de belasting te verspreiden. De regio Amsterdam blijft de datahub van Nederland en moet duurzaam doorgroeien. Door het gebruik van warmte uit datacenters voor verwarming van woningen en kantoren moet de datacentersector op termijn een serieuze bijdrage gaan leveren aan de energietransitie.

De routekaart is in nauwe samenwerking met de sector, onderzoeksinstellingen, overheden en netbeheerders opgesteld. Volgens Stijn Grove, directeur van sectorvereniging en mede-initiatiefnemer Dutch Datacenter Association (DDA), is spreiding belangrijk om in samenspraak met de industrie er voor te zorgen dat de toekomstige groei niet spaak loopt door gebrek aan ruimte of energievoorzieningen.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners