Nieuws
20 februari 2019

Ict-fout Belastingdienst kost kabinet 445 miljoen

Door een fout in de systemen van de Belastingdienst, is het kindgebonden budget sinds die invoering in 2008 niet automatisch aan alle rechthebbende ouders uitgekeerd. Ouders die in de afgelopen vijf jaar recht hadden op deze toeslag, krijgen deze met terugwerkende kracht uitgekeerd. Dat kost het kabinet maximaal 445 miljoen euro. Dat blijkt uit een Kamerbrief van Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Wet op het kindgebonden budget (WKB) is in 2008 ingevoerd. Het kabinet wil deze wet in 2020 uitbreiden. In de voorbereiding hierop kwam een systeemfout aan het licht. Het gaat om ouders waarbij het kindgebonden budget wordt stopgezet, omdat de maximum inkomens- of vermogensgrens wordt overschreden. Wanneer deze ouders in een later stadium wel weer recht hadden op deze toeslag, bijvoorbeeld doordat het inkomen daalde of een gezinsuitbreiding, werd het kindgebonden budget niet automatisch hervat. Dat moest wel gebeuren.

‘Er is sprake van een omvangrijke omissie, zowel in duur, vanaf 2008, als in het aantal ouders dat als gevolg daarvan geen kindgebonden budget heeft ontvangen’ schrijft Tamara van Ark in de Kamerbrief (pdf). ‘Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de omvang van de groep. Een eerste indicatie laat zien dat het gaat om zestigduizend ouders per jaar die geen WKB hebben ontvangen als gevolg van deze omissie van de ongeveer zevenhonderdduizend ouders die wel toeslag hebben ontvangen. Over de hele periode 2008-2019 betreft het circa driehonderdduizend tot vierhonderdduizend unieke ouders die in enig jaar geen kindgebonden budget hebben ontvangen.’

Gekeken naar de kosten, gaat het in de periode voor 2015 om gemiddeld circa zeshonderd euro per ouder per jaar. Na 2015 gaat het gemiddeld om duizend euro per ouder per jaar. Het kabinet gaat niet al het niet-uitbetaalde kindgebonden budget van de afgelopen vijf jaar alsnog uitkeren. Dit wordt geraamd op zo'n 375 tot 445 miljoen euro.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners