Nieuws
19 februari 2019

'Kamer: Dwing UWV om aan te haken op de BRP'

Om een einde te maken aan WW-fraude moet het UWV stoppen met de eigen, aparte adresadministratie voor niet-ingezetenen en gedwongen worden alleen nog gebruik te maken van de Basisregistratie Personen (BRP). Dat de it-directeur van het UWV beweert dat daardoor problemen ontstaan, is misleiding. Dit schrijft UWV-expert René Veldwijk in een brandbrief aan de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De brandbrief met onderbouwende weblinks is ingestuurd voor het zogeheten 'Algemeen overleg SUWI-onderwerpen' dat morgenmiddag in de Tweede Kamer plaatsvindt. Daar komen de ww-fraude en de it-problematiek bij het UWV ter sprake. 

Tijdens het eerdere rondetafelgesprek van 4 februari jongstleden in de Tweede Kamer over die ww-fraude wees deelnemer René Veldwijk erop dat het voor fraudebestrijding essentieel is dat UWV stopt met het voeren van een aparte adresadministratie voor niet-ingezetenen (veelal Polen volgens het tv-programma Nieuwsuur). Malafide werkgevers en uitzendbureaus maken misbruik maken van deze faciliteit.

In plaats van te stoppen met de aparte adresadministratie voor niet-ingezetenen en gebruik te maken van de Basisregistratie Personen (BRP), wil minister Wouter Koolmees (SZW) hiermee toch doorgaan en inzetten op extra adrescontroles. Veldwijk stelt in zijn brandbrief dat de minister hiermee een verkeerde weg in slaat. 'Het UWV doet er alles aan om zo min mogelijk in te grijpen in systemen en processen en in het algemeen zoveel mogelijk buiten beeld te blijven van de overheidshuishouding in brede zin'.

In zijn brief benadrukt Veldwijk dat juist de BRP het mogelijk maakt terugmeldingen over mogelijke dubieuze adressen te doen. De organisaties die zich wel baseren op de BRP, doen dit allemaal; het UWV doet niet aan terugmeldingen, constateert hij.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners