Nieuws
29 januari 2019

Modulair Identity Management met MODIAM

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Organisaties maken gebruik van verschillende applicaties, en deze kunnen wat betreft beheer en toegang voor grote uitdagingen zorgen. Wie krijgt er toegang tot de toepassingen? Wanneer, en vanaf welke locatie, mogen uw medewerkers met de applicaties werken? Welke functieniveaus of rollen binnen mijn organisatie krijgen toegang tot welke bepaalde applicaties en welke niet? Hoe voorkom ik dat onbevoegden toegang hebben tot mijn bedrijfskritische, vertrouwelijke en persoonsgegevens?
Modiam is compleet
Door het inzetten van modiam zorgt u dat uw gebruikers én veilig en gecontroleerd toegang krijgen tot de benodigde applicaties.
Modiam bestaat uit de volgende poducten met de bijbehorende diensten:
• IDM Modulair: Identity Management
• AM Modulair: Access Management
• RDS totaal: het dienstenpakket dat ervoor zorgt dat uw IAM-omgeving altijd optimaal is.

Waarom noemen we onze oplossingen ‘modulair’?
Bij Capitar IT Group vinden we dat oplossingen zoveel mogelijk standaard modules moeten bevatten, modulair uitbreidbaar en toekomstbestendig moeten zijn. Een modulair opgebouwde oplossing is laagdrempelig en doet precies waarvoor het bedoeld is. Een IAM- oplossing waarmee u direct van start kunt gaan, maar ook investeert in de toekomst - zonder meteen alle kosten te dragen voor de complete oplossing. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen wanneer u van start wilt gaan, wanneer u wilt investeren in de volgende stap en welke stap dat is.

IDM Modulair: Identity Management
Met de oplossingen voor Identity Management van Capiar IT Group wordt alle informatie met betrekking tot identiteiten binnen één organisatie aan elkaar gekoppeld. De ontsluiting, de koppeling en het centrale beheer van de informatie zorgt voor tijd- en kostenbesparing. Bovendien verbetert dit de kwaliteit van dienstverlening. Gebruikers hoeven maar één keer hun (veranderde) gegevens door te geven en krijgen snel toegang tot de juiste applicaties. Dat bespaart tijd voor de IT-afdeling én de gebruikers.
Identity Management is essentieel voor:
• Veiligheid: met Identity Management kunt u uw (netwerk)accounts goed beheren en zelf bepalen wie toegang heeft tot welke applicaties.
• Efficiency: Het overzetten van gegevens van werknemers naar verschillende systemen is verleden tijd. Nu hoeft u alle identiteiten maar één keer in te voeren (bijvoorbeeld in het in het HR-systeem). Resultaat is minder kans op fouten én een grote tijdsbesparing.
• Inzicht: met Identity Management is er een uitstekende monitoringservice beschikbaar. Zo wordt duidelijk wie gebruik maakt van belangrijke bedrijfsapplicaties. U kunt direct actie ondernemen als er gevaar dreigt.
• Uitbreidbaar: Identity Management is niet aan bepaalde systemen voorbehouden, in tegendeel. Alle koppelingen met alle systemen zijn modulair opgebouwd.


AM Modulair: Access Management
Met welke applicaties en apparaten mag men werken en vanaf welke locaties? Dit zijn belangrijke vragen. Het gaat tenslotte om het beschermen van uw gevoelige en vertrouwelijke gegevens. U waakt ervoor dat deze niet door vergissingen, verlies of diefstal in de verkeerde handen komen. Ook wet en regelgeving eisen dat u de toegang tot uw systemen efficiënt en aantoonbaar effectief regelt. Dit zijn allemaal uitdagingen en vragen waarop de Access Management oplossing van Capitar het antwoord is!

Wat doet de Access Manager nu precies?
• Access Management biedt een perfecte toegangscontrole voor alle interne en externe applicaties via éen webinterface die volledig is afgestemd op uw huisstijl. Access Manager is snel, veilig en makkelijk beheersbaar, altijd toegankelijk en op elk apparaat of device beschikbaar.
• Dankzij Single Sign-on hoeft een gebruiker maar één keer in te loggen om toegang de krijgen tot specifieke applicaties en gegevens die bij zijn of haar functie horen.
• De Access Manager-oplossing kan worden omsloten met alle mogelijke vormen van authenticatie, zoals reponse cards, software tokens, smartcards, usb tokens en SMS-diensten.

Capitar IT Group Service Desk (RSD) totaal
De Service Desk (RSD) totaal is de dienstverlening binnen modiam. RSD totaal is daarmee onlosmakelijk verbonden aan IDM en AM modulair. De klant krijgt IDM en AM als water uit de kraan, RSD totaal zorgt ervoor dat de watertoevoer continu is, flexibel toe- of afneemt en schoon blijft.
RSD totaal is een belangrijk onderdeel van modiam, want de achterliggende techniek is uitermate specifiek. Het vraagt dagelijks aandacht van specialisten op het gebied van IDM en AM. Om ervoor te zorgen dat uw IAM (Identity & Access management)-systeem optimaal werkt, bieden we een totaalpakket dat bestaat uit: support, beheer, monitoring en informeren.

Wat is een identiteit?
Binnen de IT-omgeving heeft elke gebruiker van informatiesystemen een unieke identiteit. Deze identiteit ligt vast in een bronsysteem. Er mogen vanzelfsprekend geen dubbele identiteiten ontstaan voor dezelfde gebruiker. Daarom is één bronsysteem leidend voor het aanmaken van de identiteit. Dat kan bijvoorbeeld een HR- of een resource managementsysteem zijn of een ander systeem met persoonsgegevens. Modiam zorgt ervoor dat als een werknemer meerdere identiteiten heeft, deze werknemer toch uniek identificeerbaar is.


Modiam (IDM en AM modulair) implementatie
De dienstverlening van RSD totaal begint al voordat u IDM modulair en/of AM modulair implementeert in uw organisatie. Capitar IT Group werkt projectmatig aan de implementatie van IDM modulair en AM modulair in uw organisatie. We volgen daarbij de methodiek van PRINCE2, die een project opdeelt in verschillende fases.

[Initiatie | Configuratie | Realisatie | Acceptatie | Nazorg | Afsluiting]

Tijdens de initiatiefase bereiden we het project voor en vormen we samen met u een projectteam. Vervolgens stellen we een eerste projectplan en een globaal projectplan op. De configuratie voor de implementatie van IM en/of AM modulair wordt tijdens de configuratiefase samen met u opgesteld. Door gebruik te maken van standaard vragenlijsten leggen we samen met u op gestructureerde wijze vast hoe verschillende modules moeten functioneren. Ook spreken we af welke applicaties en systemen worden geïntegreerd, op welke wijze de informatiestromen onderling zullen lopen en of er wens is tot meerwerk. We maken een functioneel overzicht van uw beoogde modiam omgeving en stellen een ontwerp op. Na goedkeuring van het ontwerp maken we een offerte voor de realisatie en livegang.

Na de definitieve gunning van de opdracht start de realisatiefase, die begint met het opzetten van het definitieve projectplan en de detailplanning. In deze fase zorgen we er onder andere voor dat het IDM framework en Centraal Identiteiten Register (CIR) wordt ingericht en gevuld. Zodra de acceptatiefase van start gaat wordt er een test en acceptatiedocument aangeleverd. Dan worden ook de afnemende systemen worden opgenomen. We controleren de werking van IM modulair en/of AM modulair en na goedkeuring komen alle accounts onder beheer van IDM modulair. De nazorg is een integraal onderdeel van het project en zorgt ervoor dat de IDM-consultants beschikbaar zijn voor uw organisatie. In afsluitfase wordt het project aan u opgeleverd en de omgeving technisch overgedragen. Het project is succesvol afgerond en uw organisatie ervaart de voordelen van de nieuwe implementatie.

meer info uiteraard op www.capitar.com
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners