Nieuws
08 februari 2018

7 ton extra voor slimme industrie Zuid-Holland

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat gaat het Zuid-Hollandse programma voor de slimme maakindustrie SMITZH ondersteunen. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft samen met provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter en acht regionale Smart Industry-fieldlabs de samenwerking bekrachtigd en een bijdrage van zevenhonderdduizend euro toegekend.

Dit is bekend gemaakt tijdens het landelijke Smart Industry Event in Bussum. De acht fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben eind 2017 de handen ineengeslagen en Smart Industry Hub SMITZH opgericht: Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Dit initiatief zorgt ervoor dat Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering terechtkunnen bij één duidelijk loket. Het ministerie van EZK sluit nu aan.

Met de extra toekenning van het ministerie wordt in totaal ruim 2,4 miljoen euro geïnvesteerd door overheden in versterking van de maakindustrie. Doel is het programma in de toekomst te vergroten met meer publieke en private middelen. Het programma moet 2500 nieuwe banen in de Zuid-Hollandse maakindustrie opleveren en honderd bedrijven die werken met nieuwe technologieën.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners