Nieuws
06 september 2017

Staat en Fox-IT in conflict over controle Fox-Crypto

De Nederlandse staat heeft anderhalf jaar na de verkoop van it-beveiliger Fox-IT aan het Britse NCC nog geen zeggenschap over Fox Crypto, de aparte bv van Fox-IT die zich richt op het beveiligen van Nederlandse staatsgeheimen. Eerder meldde NRC na een wob-verzoek dat bij een overname door een andere eigenaar de Nederlandse staat als eerste het kooprecht op Fox Crypto zou krijgen. De overheid heeft deze eis laten vallen, maar wil nog steeds een vinger in de pap hebben.

Dit meldt NRC na eigen onderzoek. Over een aantal belangrijke eisen vanuit de overheid is nog altijd geen akkoord bereikt, omdat deze, volgens het ministerie van Defensie ‘om meerdere redenen op bezwaren stuitten van Fox-IT en zijn Britse eigenaar NCC’. Het ministerie van Defensie schreef in mei vorig jaar aan Fox-IT dat het zijn bedrijfsonderdeel Fox Crypto voortaan alleen nog na instemming van het ministerie mocht verkopen, fuseren, splitsen, of er nieuwe bestuurders benoemen. Dit zou in de statuten van het bedrijf moeten worden vastgelegd. Dat is nog niet gebeurd vanwege de bezwaren van Fox-IT en de Britse eigenaar NCC Group, zo schrijft het ministerie. Welke bezwaren dit zijn, wil een woordvoerder niet verhelderen.

Het ministerie verwijst naar de nieuwe, algemene voorwaarden die worden gesteld aan alle bedrijven die gevoelige opdrachten verrichten voor Defensie. Daarin staat een afzwakking van de oorspronkelijke eis: namelijk dat bedrijven de MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) moeten informeren over zaken als verkoop, fusies en splitsingen. Fox-IT is volgens het ministerie bereid deze clausule wel in de statuten op te nemen. De beveiliger voerde op aandringen van de overheid overigens wel enkele andere veranderingen door. Zo heeft het alle lopende overheidsopdrachten ondergebracht bij Fox Crypto en het ict -systeem van dat onderdeel losgekoppeld van de rest van de organisatie.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners