Nieuws
14 juni 2017

Cascadis maakt werk van aanwas ledenbestand

Cascadis, de beroepsvereniging voor online-professionals in de (semi-)publieke sector, heeft de ambitie binnen twee jaar het ledenbestand bijna te verdubbelen naar zo'n duizend leden. Tegenwoordig heeft de vereniging een stabiel aantal van 550 leden. De komende tijd krijgt de ledenwerving een impuls, onder meer door de betrokkenheid van partners te vergroten en de mogelijkheid voor een zzp-lidmaatschap te onderzoeken.

Volgens Cascadis-voorzitter Robert van Vliet is het vakgebied van de online-professional binnen de lokale overheid nog jong en daarom volop in beweging. 'Functies, kennisontwikkeling, inspelen op nieuwe technieken en methodieken, er is ontzettend veel te doen. Daar willen we met Cascadis een ondersteunende rol bij spelen. Maar dan moeten we ook als beroepsvereniging groeien om een breed draagvlak te creëren.'

Eén van de groepen waar Cascadis zich op richt, is de groep zzp'ers. 'Het aantal zzp'ers is explosief gegroeid en daar kunnen we veel meer mee doen', stelt Van Vliet vast.

De groeiplannen - zowel in ledenaantal als in activiteiten - bestaan al langer maar hebben vertraging opgelopen omdat het bestuur van Cascadis uit louter vrijwilligers bestaat. 'Dat heb ik na mijn aanstelling ruim drie jaar terug wat onderschat. Met de komst van een verenigingsmanager, Jan Pieter Helmholt, verwacht ik dat er meer tempo komt in de realisatie van onze plannen. We hebben onze missie en visie vertaalt in een strategie en werken momenteel aan de invulling daarvan.'

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners