Nieuws
14 juni 2017

SP wil regels voor ICT-uitbesteding gemeentes

De SP wil landelijke regels stellen rondom de gemeentelijke privatisering van ict-voorzieningen. Tweede Kamerlid Ronald van Raak blijkt daarover vragen te hebben gesteld aan demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van Raak wil van de bewindsman weten waarom het Bureau ICT-Toetsing (BIT) geen advies geeft in dit soort trajecten.

Aanleiding voor de Kamervragen is de op handen zijnde uitbesteding van ict-diensten bij de gemeente Groningen. Ondanks veel kritiek zet de gemeente dit traject voort; een toets bij het BIT was in haar ogen niet nodig omdat er genoeg advies van experts is ingewonnen.

SP-Kamerlid Van Raak wil nu van minister Plasterk opheldering waarom er bij dit project, waarbij het gaat om een opdracht van 66 miljoen euro, geen BIT-toets is uitgevoerd. Hij wil verder van de minister weten of hij gaat regelen dat gemeenten bij dit soort uitbestedingsprojecten een BIT-toets kunnen uitvoeren. Daarnaast vraagt hij de bewindsman of deze bereid is landelijke regels te stellen rondom gemeentelijke privatisering van ict-voorzieningen.

Voorts wil het Kamerlid inzicht krijgen in hoeveel gemeenten hun ict-voorzieningen hebben geprivatiseerd. Ook vraagt Van Raak aan de minister of hij dit wel wenselijk vindt vanuit het oogpunt van ict-beveiliging, privacy van de burgers en het verlies van werkgelegenheid. Hij is bezorgd dat door de uitbesteding waardevolle ict-kennis binnen decentrale overheden verdwijnt, terwijl die kennis toch al dun gezaaid is binnen deze sector. 

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners