Informatiestrategie

Informatiestrategie

Sterke ICT is de basis voor het succes van overheden op vele terreinen. Een solide ICT-visie is dan ook niet alleen van belang voor de afdeling I&A: een toekomstgerichte informatiestrategie is dé basis voor een moderne gemeente en zorgt voor verbinding tussen alle primaire processen zoals bijv. dienstverlening, bedrijfsvoering en handhaving. Daarnaast is informatie- en datastrategie de basis voor dienst- en procesinnovatie.

informatiestrategie.png

Nieuws

Toekomstgerichte keuzes in ICT

Toekomstgerichte keuzes in ICT

Hoe gebruiken innovatieteams ICT en data om te komen tot fundamentele verbetering? Hoe maakt u toekomstgerichte keuzes in ICT met enerzijds een solide basis en er anderzijds ruimte is voor innovatie? Kom op woensdag 6 oktober 2021 naar het innovatie centrum van Nederland en ontdek hoe uw collega professionals hier vorm aan geven.

Whitepapers

Hoofdmediapartner
Mediapartners