Be Informed BV
Stand: 01.28
De wereld is onderhevig aan verandering. Dit heeft impact op burgers, ondernemingen en ook op de overheid. Om mee te gaan in deze verandering, is ontwikkeling en digitalisering vereist. Zo ook voor nationale en regionale (semi-) overheidsinstanties zoals waterschappen, gemeenten en provincies. Bij hen is er daarnaast de wens om een optimale dienstverlening te realiseren richting burgers of klanten, de behoefte aan efficiënte en effectieve processen en zelfsturende teams die het maximale uit zichzelf halen. De sleutel tot de oplossing ligt vaak in een verdere digitalisering van de processen.  

Het Be Informed platform 
Het Be Informed platform is een No-Code platform. Dat betekent dat we modeleren in plaats van programmeren. Dit heeft als voordeel dat de oplossing snel gerealiseerd kan worden, zeer wendbaar is en dat toekomstige gebruikers actief betrokken kunnen worden bij het vormgeven van de oplossing. In plaats van het gebruiken van een vast omlijnd pakket, maak je met Be Informed een maatwerkoplossing die op elk moment aan te passen is aan veranderende wensen en omstandigheden.

Be Informed in de publieke sector 
Be Informed heeft in de afgelopen jaren bij diverse overheidsinstellingen processen geautomatiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het automatiseren van vergunning-verstrekking, subisidieverlening of belastingheffing. Enkele referenties zijn het IND, ILT, OM, the UK Home Office, een 13 tal belastingdiensten en het Omgevingsloket Online. 

Dynamic Case management
Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat veel huidige (zaak)systemen niet aansluiten bij de belevingswereld van de eindgebruiker en diens dagelijkse werkpraktijk. Geen case is hetzelfde. Elk project vraagt dan ook om een eigen procesroute om zo snel mogelijk tot de gewensteresultaten te komen. De huidige zaaksystemen volgen echter allemaal een vaste procesroute, waarin geen ruimte is voor de specifieke behoeften van een case of voor uitzonderingen op de reguliere gang van zaken. Dit maakt dat de systemen niet naar wens functioneren, het proces aanzienlijk vertragen of zelfsonbruikbaar zijn. Dit leidt tot inefficiënte zaakverwerking, hogere kosten en ontevreden klanten en medewerkers. Dynamic Case Management systemen bieden de oplossing. In deze systemen wordt de procesroute niet bepaald door vaste paden, maar door de specifieke case en de beschikbare data. DCM is bedoeld om de casemanager of kenniswerker zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens het dynamische proces om zodoende de klant of burger optimaal te kunnen helpen. EsperantoXL biedt in samenwerking met Be Informed diverse Dynamic Case Managementoplossingen. Zo kan worden voorzien in de behoefte om systemen aan te laten sluiten op de dagelijkse werkpraktijk en zo de werkzaamheden te vergemakkelijken.

Contact

Laan van Westenenk 150
7336 AV
Apeldoorn Nederland
+31 55 3681420
TwitterLinkedIn

Whitepapers

Hoofdmediapartner
Mediapartners