Gemboxx
Stand: 01.F
3 Seminars
Gemboxx en partners (op dit event Innovum, Dit-WERKt, Iam4 en MvR & Partners) werken samen met publiek gefinancierde organisaties aan

“Het realiseren van een kwalitatief betere en een doelmatigere Informatisering, Digitalisering en ICT (IDI) die burger, bedrijf en overheid in staat stelt goedkoper, sneller, flexibeler en veiliger van ICT gebruik te maken teneinde slimmer en innovatief met elkaar (in ketens) samen te werken door een excellente projectexecutie gevolgd door operationele excellentie.”

Dit doen wij door het samen met betrokkenen in een keten van co-creatieve werkzaamheden met elkaar tot innovatieve oplossingen te komen waarbij de burger uitgangspunt is en centraal staat en waarbij betrokkenen in de keten van elkaar leren en samen tot oplossingen komen voor vraagstukken die tijdens dit doorlopende leren ontstaan.

Daarbij demonstreren we elke twee weken aan de gehele keten van betrokken partijen een in datzelfde tempo groeiende oplossing die direct op correctheid, compleetheid en consistentie kan worden beoordeeld. Uitgangspunt voor de samenwerking die we zoeken is de integratie van: · De wens en rechten van de burger/inwoner
  • De plichten, kennis en ervaring van de (ambtelijke) professional
  • De kennis, ervaring en producten van Dit-WERKt, Iam4 en MvR & Partners
  • Het GemCloud~Samenwerkingsplatform
  • De -Innovum “Agile Ethics”-Werkwijze®-
  • Een mensgerichte oriëntatie aangevuld en versterkt met een systeemgerichte oriëntatie;
  • De behoefte en noodzaak van publiek gefinancierde organisaties aan de combinatie van innovatie en continuïteit.

Voor 9 oktober hebben wij een integraal programma samengesteld bestaande uit 2 presentaties en 1 ronde tafel sessie.
Informatiestrategie
Veilige Overheid & Samenleving

Contact

Gooimeer 2
1411 DC
Naarden Nederland
035-5486541

Seminars

Innoveren in het Sociaal Domein mét de burger (centraal)

Informatiestrategie
Veilige Overheid & Samenleving
09-10-2019 | 12:00 -12:30Zaal 5 Mission 2

Kan u in het volgende decennium zonder een Innovatielaboratorium? [Ronde tafel]

Informatiestrategie
Veilige Overheid & Samenleving
09-10-2019 | 14:15 -15:15Polar - tafel 1

Omgevingswet? U zit zelf aan de knoppen, dus easy peasy!

Informatiestrategie
Veilige Overheid & Samenleving
09-10-2019 | 14:45 -15:15Zaal 6 Flash

Whitepapers

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners