PQR

PQR creëert rust en brengt uw huidige IT-infrastructuur op orde, zodat u kunt bouwen voor de toekomst. Samen met PQR groeit uw IT mee.

Met haar kennis en ervaring van moderne IT-infrastructuren en -diensten geeft PQR inzicht in en helpt gemeenten bij het maken van keuzes om te komen tot een toekomstvaste en effciënte IT-infrastructuur. Vanuit de gemaakte keuzes begeleidt PQR de gemeente stapsgewijs en gecontroleerd in de transitie naar de moderne en veilige IT-infrastructuur. PQR zorgt ervoor dat de huidige IT-infrastructuur op orde komt en blijft, en dat gebruikers op een effectieve wijze met IT-middelen werken. Zodat adequate informatieuitwisseling, tijd- en plaatsonafhankelijk, tussen ambtenaren, burgers, bedrijven en ketenpartners tijdig, veilig en correct kan plaatsvinden.
Als de IT-basis op orde is, is de gemeente in staat om vanuit een regierol wendbaar, schaalbaar, efficiënt en veilig mee te bewegen met wijzigende wet- en regelgeving aangaande haar informatiehuishouding.

https://pqr.com/branches/lokaleoverheid/