Native Consulting

Native Consulting is een innovatieve en betrouwbare adviespartner voor lagere overheden en maatschappelijke organisaties die complexe vragen hebben op het snijvlak van informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door het verbinden van mens, ICT en organisatie bijdragen aan het creëren van een grotere maatschappelijke waarde voor onze opdrachtgevers.

www.nativeconsulting.nl