Een datagedreven overheid

Een datagedreven overheid

Overheidsinstanties hebben heel veel data tot hun beschikking. De kunst is die data te gebruiken en combineren voor het creëren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Vooral het duiden van de data is vaak nog lastig. Wat zeggen al die gegevens nu echt? Algoritmen werpen een nieuw licht op problemen die eerst buiten zicht bleven. Dat roept nieuwe, vaak ethische vragen op: verplicht het weten tot ingrijpen? Hoever wil en mag je als overheid gaan bij het ingrijpen in het persoonlijke leven van burgers, bijvoorbeeld in het geval van vroegsignalering van schulden? Is het voorkomen van maatschappelijke kosten voldoende daarvoor?

Nieuws

Visie op datagedreven werken onmisbaar

Visie op datagedreven werken onmisbaar

Een bestuurlijke visie op datagedreven werken is onmisbaar, de samenleving verwacht dat de overheid meegaat met de tijd. Daarvoor is het ook nodig dat dat de bestaande dienstverlening en ICT-systemen vooral solide werken. Hoe zorg je voor een goed evenwicht hierin? Een open blik naar de toekomst en tegelijkertijd de basis op orde.

Deze uitdagingen, kansen en dilemma’s komen allemaal aan bod tijdens de sessies rondom de datagedreven overheid.

Lees hier verder over het thema digitale transformatie en de onderliggende thema’s: een kansrijke overheid, een veilige overheid en een wendbare overheid.

Whitepapers

Hoofdmediapartner
Mediapartners