Datagedreven overheid

Datagedreven overheid

Van data naar toegevoegde waarde


Overheidsinstanties hebben heel veel data tot hun beschikking. De kunst is die data te gebruiken en te combineren voor het creëren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Vooral het duiden van de data is vaak nog lastig. Wat zeggen al die gegevens nu echt? Algoritmen werpen een nieuw licht op problemen die eerst buiten zicht bleven. Dat roept nieuwe, vaak ethische vragen op: verplicht het weten tot ingrijpen? Hoever mag de overheid gaan bij het ingrijpen in het persoonlijke leven van burgers, bijvoorbeeld in het geval van vroeg-signalering van schulden? Is het voorkomen van maatschappelijke kosten voldoende daarvoor?

datagedreven-overheid.png

Nieuws

Bestuurlijke visie op datagedreven werken onmisbaar

Bestuurlijke visie op datagedreven werken onmisbaar

Een bestuurlijke visie op datagedreven werken is onmisbaar, de samenleving verwacht dat de overheid meegaat met haar tijd. Daarvoor is het ook nodig dat de bestaande dienstverlening en ICT-systemen vooral solide werken. Zorgt u voor een goed evenwicht hierin? Een open blik naar de toekomst en tegelijkertijd uw technische basis op orde. Deze uitdagingen, kansen en dilemma’s komen allemaal aan bod tijdens de best practices en masterclasses rondom de datagedreven overheid.

Whitepapers

Hoofdmediapartner
Mediapartners