Voorwaarden bezoekers

Kom voor een inspirerende dag over digitale transformatie naar Overheid 360° op 6 oktober 2021 in Jaarbeurs. Hét jaarlijkse congres over informatiemanagement binnen de overheid. Praktijkcases van gemeenten, overheden en marktpartijen zorgen ervoor dat u in één dag op de hoogte bent.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen medewerkers van gemeenten, overheden en publieke organisaties kosteloos deelnemen. Zie hieronder punt 2 van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor deelname aan het congres Overheid 360°.

1. Uw gegevens
Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in als u een aanvraag indient voor deelname aan het congres Overheid 360°. Alle correspondentie verloopt via uw zakelijke e-mailadres.
Let op: e-mailadressen van bijvoorbeeld gmail en hotmail worden niet geaccepteerd.

Uw gegevens kunnen aan partners die bij het congres betrokken zijn ter beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld als u uw badge laat scannen door deze partner, als u (commerciële) informatie downloadt, zoals nieuws en productinformatie of als u zich aanmeldt voor een seminar. Bekijk het privacy statement op onze website.

2. Doelgroep, prijs en betalingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres kost € 995,- per persoon (excl. BTW). Onder bepaalde voorwaarden kunnen medewerkers van gemeenten, overheden en publieke organisaties kosteloos deelnemen.

Aan kosteloze deelname stellen wij de onderstaande voorwaarden:
a. U voldoet aan de doelgroepomschrijving:
• U bent medewerker van een gemeente, provincie, rijksoverheid of andere overheidsinstelling;
• Of u bent als adviseur/consultant op dit moment en tijdens het congres actief bij een gemeente, provincie, rijksoverheid of andere overheidsinstelling;

b. U vult het registratieformulier volledig in.

Tijdens het congres wordt kosteloos een lunch geserveerd.
Komt u met de auto, houdt u er dan rekening mee dat parkeren voor eigen rekening is.

Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus en werving- & selectiebureaus, zelfstandige consultants of studenten kunnen uitsluitend deelnemen aan het congres tegen betaling van € 995,- per persoon (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief lunch. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 7 dagen en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn.

3. Registratievoorwaarden
Kosteloos deelnemen is uitsluitend mogelijk als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet én zich uiterlijk 3 oktober 2021 registreert voor het congres.
Let op: het is niet mogelijk om u tijdens het congres aan te melden.

4. Annuleringsvoorwaarden
Wanneer u zich heeft aangemeld voor het congres, maken wij als organisator directe kosten om uw congresdeelname te verwezenlijken. Wij hanteren daarom de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

Bij kosteloze deelname:
Tot 7 dagen voor aanvang van het congres is annuleren geheel kosteloos.
Annuleert u binnen 7 dagen voor aanvang van het congres of bent u op de dag van het congres niet aanwezig, dan brengen wij € 95,- per persoon (excl. BTW) in rekening als tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten.
Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft.

Bij betaalde deelname:
Tot 7 dagen voor aanvang van het congres is annuleren geheel kosteloos.
Annuleert u binnen 7 dagen voor aanvang van het congres of bent u op de dag van het congres niet aanwezig, dan brengen wij € 95,- per persoon (excl. BTW) in rekening als tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten. info@jaarbeurs.nl
Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft.

Annulering van uw deelname kan uitsluitend per e-mail via info@jaarbeurs.nl.
Heeft u een vraag over annuleren neemt u dan contact op met onze afdeling Visitor Service via info@jaarbeurs.nl of bel +31 (0)30 295 5911.

5. Bevestiging en toegangsbewijs
Nadat u een aanvraag heeft ingediend voor deelname aan het congres ontvangt u van ons een voorlopige bevestiging van uw aanvraag. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een definitieve bevestigingsmail, deze mail is tevens uw toegangsbewijs.

Indien uw aanvraag wordt afgewezen omdat u niet aan de algemene voorwaarden voldoet, dan ontvangt u hierover van ons een bericht. U kunt zich dan als betalende deelnemer aanmelden of afzien van deelname.

Hoofdmediapartner
Mediapartners