Thema Digitale transformatie
Verandering in de samenleving ging nog nooit zo snel als nu. Als overheid wil je snel en flexibel kunnen inspelen op brandende kwesties als autowegen die verstoppen, klimaatverandering, gecompliceerde zorg en de groeiende kloof tussen arm en rijk. Maar hoe zorg je ervoor dat je kansen en risico’s zo goed mogelijk in beeld krijgt? Een goede informatievoorziening helpt, maar is niet genoeg. Deze tijd vraagt om een digitale transformatie: een andere manier van denken en doen, ondersteund door ICT.

Digitale transformatie

Digitale transformatie gaat verder dan alleen het automatiseren van processen of het verzamelen van data. Het omvat het samenspel tussen dienstverlening, bedrijfsvoering en slimme inzet van ICT, binnen en tussen zowel de verschillende interne domeinen als de ketenpartners. Digitale transformatie duidt een uitdagend nieuw tijdperk aan waarbij techniek en ICT strategische factoren zijn bij het zoeken naar slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken: het toepassen van onder andere datascience, artificial intteligence, robots, internet of things of blockchain technologie. Maar het vraagt ook aandacht om vakafdelingen opnieuw te inspireren en om de rol van de I&A afdelingen te transformeren. Tegelijkertijd betekent dit dat binnen de organisatie de basisinformatievoorziening op orde moet zijn. Pas dan ontstaat er (geestelijke) ruimte om daadwerkelijk structureel ruimte te creëren voor digitale transformatie.

Congres Overheid 360°
Hoe kunt u starten met de digitale transformatie, terwijl er tegelijkertijd nog zo veel te doen is om de basis op orde te houden? Overheid 360⁰ inspireert op beide onderwerpen en geeft voorbeelden die praktisch toepasbaar zijn, en verteld door collega's uit de praktijk.

Lees hier meer over de vier onderliggende thema’s:


Kom voor een inspirerende dag over digitale transformatie naar het congres Overheid 360° op 9 oktober 2019. Hét jaarlijkse congres over informatiemanagement binnen de overheid.

 

Hoofdmediapartner
Mediapartners