Thema's congres Overheid 36O°

Informatiestrategie

Sterke ICT is de basis voor het succes van overheden op vele terreinen. Een solide ICT-visie is dan ook niet alleen van belang voor de afdeling I&A: een toekomstgerichte informatiestrategie is dé basis voor een moderne gemeente en zorgt voor verbinding tussen alle primaire processen zoals bijv. dienstverlening, bedrijfsvoering en handhaving. Daarnaast is informatie- en datastrategie de basis voor dienst- en procesinnovatie van de digitale overheid.

Toekomstgerichte keuzes in ICT

Hoe gebruiken innovatieteams ICT en data om te komen tot fundamentele verbetering? Hoe maak je toekomstgerichte keuzes in ICT met enerzijds een solide basis en er anderzijds ruimte is voor innovatie? Hoor tijdens het vakcongres hoe collega professionals hier vorm aan geven en ontdek ICT-oplossingen.

Datagedreven overheid

Van data naar toegevoegde waarde!

Overheidsinstanties hebben heel veel data tot hun beschikking. De kunst is die data te gebruiken en te combineren voor het creëren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Vooral het duiden van de data is vaak nog lastig. Wat zeggen al die gegevens nu echt? Algoritmen werpen een nieuw licht op problemen die eerst buiten zicht bleven. Dat roept nieuwe, vaak ethische vragen op: verplicht het weten tot ingrijpen? Hoever mag de digitale overheid gaan bij het ingrijpen in het persoonlijke leven van burgers, bijvoorbeeld in het geval van vroeg-signalering van schulden? Is het voorkomen van maatschappelijke kosten voldoende daarvoor?

Bestuurlijke visie op datagedreven werken

Een visie is onmisbaar, de samenleving verwacht dat de overheid meegaat met haar tijd. Daarvoor is het ook nodig dat de bestaande dienstverlening en ICT-systemen vooral solide werken. Zorg je voor een goed evenwicht hierin? Met een open blik naar de toekomst en tegelijkertijd de technische basis op orde? Deze uitdagingen, kansen en dilemma’s komen aan bod tijdens congres Overheid 360°.

Veilige overheid & samenleving

Privacy en informatieveiligheid verdienen topprioriteit in het publieke domein. De overheid is tenslotte dé drager van persoonsgegevens en haar ICT-systemen zijn cruciaal voor het reilen en zeilen in de samenleving. Bescherming van deze gegevens leeft als geen ander onderwerp bij de burger. Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe: innovatieve toepassingen dienen zich in rap tempo aan. Dit biedt kansen, maar ook bedreigingen voor de digitale overheid; nieuwe ontwikkelingen kunnen ook nieuwe vormen van privacy schending of risico’s op beveiligingslekken met zich meebrengen.

Hoe borg je de continuïteit van systemen?

De toenemende complexiteit maakt het lastiger om de juiste professionals te vinden die de ontwikkelingen kunnen bijbenen. Met een fors tekort aan ICT’ers is het vooral voor kleinere overheidsinstanties lastig aan geschikte medewerkers te komen. Hoe houd je kennis in huis en borg je de continuïteit van de systemen?

Een scala van solide oplossingen en discussies rondom het thema veilige overheid & samenleving komen aan bod tijdens congres Overheid 360°.

IT outsourcing & cloud computing

Steeds meer vakapplicaties en kantoorautomatisering (Office 365) zijn alleen nog als een cloudapplicatie af te nemen. Een virtuele werkplek in de cloud wordt steeds goedkoper. Daarnaast worden steeds meer oplossingen als service aangeboden. Door te kiezen voor cloud oplossingen of het nemen van abonnementen op applicaties wordt de gemeente ontzorgd. Tegelijkertijd willen gemeenten zelf zeggenschap houden over de achterliggende data. Het hebben van toegang tot deze data is cruciaal om cross- sectorale analyses te kunnen maken. Wat zijn slimme keuzes die hierin gemaakt moeten worden? Wat doen gemeentes zelf en wanneer maken ze gebruik van de markt?

Handvaten voor IT outsourcing & cloud computing

Hiervoor hebben veel organisaties nog genoeg ‘huiswerk’ te doen. Denk bijvoorbeeld aan het beter beheren van basis-, kern- en georegistraties. Naast het beter op orde brengen van het fundament gaat het ook om het creëren van toegevoegde waarde met deze databronnen. Heb je al nagedacht hoe dit in jouw organisatie wordt verwerkt? Congres Overheid 360° geeft je handvaten rondom IT outsourcing & Cloud computing.