Artikel 14 maart 2023

Zo helpt duurzame ai bij bouw van betere wereld

Een van de grootste uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben bij het formuleren van hun duurzaamheidsambities is het vastleggen en juist rapporteren van Environmental, Social & Governance (ESG) op bestuursniveau. Kunnen advanced analytics en ai deze rapportagepijn verlichten? Laten we eerst een stapje terugdoen en kijken naar de evolutie van ESG.

In recordtijd is ESG geëvolueerd van een bijkomstigheid naar een belangrijk element in de strategie van vele organisaties. Deze verschuiving is toe te schrijven aan regelgeving en, op wereldwijde schaal, de groeiende ngo-gedreven druk om verantwoord te handelen. 

Organisaties worden verantwoordelijk gehouden voor de effecten van hun handelen op het milieu, evenals de directe en indirecte effecten vanuit hun toeleveringsketen (environment). Daarnaast moeten organisaties voortdurend beoordelen en verbeteren hoe zij omgaan met de gemeenschappen waarin zij opereren (consumenten, leveranciers, werknemers), hoe zij bijdragen aan bredere doelen die de mensheid ten goede komen, en hoe ze navigeren door sociale bewegingen zoals MeToo en de gender pay gap (society). Als derde moeten organisaties de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden heroverwegen, deze proactief managen en controleren om ervoor te zorgen dat er intern passende tegenmachten zijn; dit kan ook bedrijfsbeleid, ethiek en diversiteit, en bedrijfscultuur omvatten (governance).

Dat een robuuste ESG-strategie een must is, zagen we bij Walmart en Volkswagen in de VS en Orpea in Frankrijk. Proactief handelen op het gebied van ESG is een noodzaak en voordelen zoals het voorkomen van negatieve effecten op het milieu en het positief vormgeven van de maatschappij wegen op tegen het gemak van niets doen. Sommige organisaties gaan nog een stap verder en gebruiken ESG als een strategische troef; een zwaarwegende eis om toegang te krijgen tot financiering. Volgens McKinsey maken organisaties zoals Unilever in toenemende mate gebruik van een ESG-strategie en -uitvoering om hun concurrentievoordeel te behalen. 

Deze waarde is terug te zien in omzetgroei, kostenreductie, minder interventies op het gebied van wet- en regelgeving, en productiviteitsstijgingen. Dit is goed nieuws en een stimulans voor bedrijven die ESG als een strategische troef willen inzetten. De aspiraties zijn mooi, maar de uitdaging ligt bij de uitvoering. 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant