Artikel 15 augustus 2022

VNG verbreekt GGI-Veilig-contract KPN

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft naar nu blijkt het contract met KPN voor het leveren van siem/soc-diensten aan gemeenten opgezegd. Dat zou in goed onderling overleg zijn gegaan. Het betreft het eerste perceel van de gemeentebrede aanbesteding GGI-Veilig die in 2019 aan KPN werd gegund.

KPN zou sinds juni 2019 zogeheten siem (security information and event management)- en soc (security operations center)-diensten leveren aan 211 deelnemers van de GGI-Veilig-aanbesteding. Binnen een soc wordt met siem-tooling alle beschikbare, aan de beveiliging gerelateerde informatie binnen een ict-infrastructuur verzameld en geanalyseerd. Doel van de analyses is kwetsbaarheden ontdekken en verdacht gedrag in een vroeg stadium signaleren.

Na twee jaar is de stekker er uit getrokken, omdat door de sterk veranderde omstandigheden in de markt het contract onvoldoende bijdraagt aan de oorspronkelijke doelstelling, namelijk het verhogen van de digitale weerbaarheid van de gemeenten. Om daar binnen het contract toch aan te kunnen voldoen, zouden er dusdanige contractuele aanpassingen nodig, dat er sprake zou zijn van een wezenlijke wijziging. ‘Dit achtten KPN en de VNG niet haalbaar’, aldus de verklaring van de VNG.

KPN laat weten zich te kunnen vinden in de verklaring van de VNG. Volgens een woordvoerder zijn er in tijd tussen het opstellen van het bestek van de aanbesteding en de daarvoor gecontracteerde oplossing nieuwe ontwikkelingen in de manier van werken ontstaan en daardoor ook in het omgaan met bedreigingen. ‘Dan moet je denken aan verschuivingen naar de cloud of kunstmatige intelligentie als bron voor geautomatiseerde afhandeling van bedreigingen. De kaders van de aanbesteding lieten dan ook onvoldoende ruimte om deze nieuwe oplossingen binnen de destijds gesloten overeenkomst te realiseren’, aldus de zegsman.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant