Artikel 9 mei 2023

VNG boos over implementatie Wet digitale overheid

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is allerminst blij met de veranderingen in het authenticatie-stelsel voor digitale toegang die nodig zijn na implementatie van de Wet digitale overheid (Wdo). Eerst zou er een centraal aansluitpunt komen, de zogenaamde routeringsvoorziening, maar daar komt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) van terug.

Binnenlandse Zaken werkt nu aan een standaard koppelvlak, zodat dienstverleners zelf een aansluitmethode kunnen kiezen. De VNG ziet liever een centrale aansluitmogelijkheid via een routeringsvoorziening. Op die manier kunnen gemeenten worden ontzorgd en via één voorziening op het gehele stelsel worden aangesloten.
De Wdo, die het veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid regelt en open standaarden verplicht stelt, treedt per 1 juli gefaseerd in werking. Onlangs signaleerde de Algemene Rekenkamer dat de overheid onvoldoende is voorbereid op nieuwe vormen van digitale identificatie.  Het ontbreken van één centraal aansluitpunt werd als een gemis gezien.

De Rekenkamer vreest ook dat de toenemende complexiteit van DigiD en EHerkenning een belemmering vormt voor burgers met minder digitale vaardigheden. Aanbevolen wordt om te onderzoeken of de informatiepunten digitale overheid (ido’s) die overspoeld worden met vragen over DigiD, meer bevoegdheden kunnen krijgen rond het aanvragen van DigiD. En dat is weer tegen het zere been van de VNG. Deze belangenorganisatie wijst erop dat veel ido-medewerkers vrijwilligers zijn. ‘Ido’s zijn geen formele loketten voor publieke dienstverlening met gezag bekleed. Ido’s zijn daarmee ongeschikt om digitale identiteit te verstrekken om toegang te krijgen tot de Nederlandse overheidsdienstverlening’, aldus de VNG die vindt dat gemeenten de enige logische partij zijn om deze rol te vervullen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant