Artikel 9 februari 2023

Vernieuwing gevangenissysteem DJI mislukt weer

Ook BGD gestopt; kosten bijna 80 miljoen euro; DJI en Unisys naar de rechter

Waar het in 2010 mislukte, is het recent weer misgegaan met de bouw van een nieuw gevangenenbeheersysteem bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het in 2016 gesloten contract met Unisys voor het ontwikkelen van de Basisvoorziening Justitiabelen (BVJ) is ontbonden; er loopt inmiddels een gerechtelijke procedure. In het kielzog van het mislukte BVJ is ook de stekker uit een aanpalend project (BGD) getrokken. De kosten van BVJ bedragen ruim 68 miljoen; die van BGD elf miljoen euro.

DJI selecteerde in 2016 na een aanbesteding Unisys voor de oplevering van een gevangenisbeheersysteem. Daarin moesten de basisprocessen van alle Nederlandse gevangenissen worden vastgelegd, zoals het invoeren van mensen die met justitie in aanraking komen, het toewijzen van cellen, overplaatsingen en bezoek- en verlofaanvragen (oftewel: de instroom, doorstroom en uitstroom van justitiabelen). De it-dienstverlener baseerde deze Basisvoorziening Justitiabelen (BVJ) op zijn Unisys Law Enforcement Application Framework (U-Leaf), speciaal ontwikkeld voor de strafrecht-, jeugd- en vreemdelingenketen.

De verwachting was dat de BVJ in circa drie jaar gereed zou zijn. In de loop van het traject ontstonden er echter vertragingen die leiden tot een aanpassing van de planning. In de loop van 2021 meldde Unisys opnieuw een vertraging. Ook bleken bepaalde gebreken in de software, waaronder problemen met de datakwaliteit, moeilijk oplosbaar. Een externe technische audit van de Software Improvement Group (SIG) wees uit dat de onderhoudbaarheid en betrouwbaarheid van de software onder de maat waren en ontwikkelsnelheid laag. Nadat bleek dat de BVJ pas in 2027 opgeleverd kon worden tegen nog hogere kosten (er was aan ontwikkelkosten al 65 miljoen euro uitgegeven, waarvan 17 miljoen aan Unisys) is het project medio 2022 stopgezet.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant