Artikel 22 december 2022

Van Huffelen: geen plannen voor een nieuw BRP

Medio 2017 trok toenmalig minister Ronald Plasterk van BZK de stekker uit het moderniseringsprogramma Operatie Basisregistratie Personen (oBRP). Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen voor Digitalisering zijn er geen plannen om zo'n vernieuwingsprogramma opnieuw te starten. 'Maar of het nooit is, dat valt moeilijk te zeggen', zegt zij in een interview met Computable.

De staatssecretaris wijst er op dat de huidige BRP regelmatig wordt verbeterd en aangevuld, zoals met de registratie van Oekraïners en de registratie van mensen die hier tijdelijk komen werken. ‘Dat laatste is gebeurd naar aanleiding van het rapport van de commissie Roemer om beter in de gaten te houden wie er allemaal in ons land tijdelijk werken en goed zijn gehuisvest om misbruik tegen te gaan. Verder bekijken we of het in de BRP geregeld kan worden om de registratie van je geslacht te kunnen wijzigen in een X.’

De bewindsvrouw stipt ook nog het Federatief Datastelsel aan, de doorontwikkeling van het huidige  Stelsel van Basisregistraties. Dat stelsel ontsluit tien basisregistraties voor meervoudig datagebruik, zoals de BRP en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Maar dit stelsel is niet geschikt voor het gebruik van data uit meerdere sectorale registraties, zoals die van DUO, het UWV en het Kadaster. In totaal zijn er ongeveer honderdvijftig sectorale registraties. De ambitie is om in de komende jaren de gegevens uit die registraties ook als ‘basisdata’ beschikbaar te laten zijn in een uitgebreider stelsel.

Van Huffelen: ‘Daarvoor wordt er gewekt aan een federatief stelsel met als uitgangspunt om data niet op een centrale plek te verzamelen, maar deze in de sectoren te houden, daar waar ze horen, bij de bron. Dit voorkomt het onnodig kopiëren van gegevens met kans op fouten. Daarbij moeten afspraken worden gemaakt over onder meer privacy, het verantwoord omgaan met de gegevens van burgers en een goede logging om te zien welke ambtenaar wanneer gegevens heeft geraadpleegd en met welk doel.’

Lees ook: ‘Ik weet wat er fout kan gaan’ – Interview | Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Digitalisering

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant