Artikel 3 juni 2022

Van Gent voorzitter Adviescollege ‘open overheid’

Oud-kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks) is benoemd tot voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Het onafhankelijk college gaat de regering en het parlement al dan niet gevraagd adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie. Ook laat het college zijn licht schijnen over de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Verder krijgt men een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers.

Samen met Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad) en Martin Berendse (directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) vormt Van Gent het adviescollege. De overige twee leden worden in de tweede helft van dit jaar benoemd.

Voorzitter Van Gent: ‘Als oud-Kamerlid weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat de overheid open is over haar doen en laten, en inzicht geeft in haar afwegingen. Maar ook als burgemeester van Schiermonnikoog ervaar ik dat. Het is voor mensen belangrijk dat ze inzage krijgen in hun dossiers, in hun gegevens, dat ze kunnen begrijpen hoe bepaalde afwegingen worden gemaakt.’

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant