Artikel 26 november 2021

Topambtenaren pleiten voor nieuwe datastrategie

Te veel dataprojecten lijden schipbreuk

Meer en beter datagebruik voor maatschappelijke opgaven staat centraal in de nieuwe datastrategie waar een interbestuurlijke werkgroep van topambtenaren voor pleit. Ambtenaren van de rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties hebben hun wensen neergelegd in een Interbestuurlijke Datastrategie. Ze hopen hiervoor gehoor te vinden bij een nieuw kabinet.

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft het wensenpakket als bijlage toegevoegd aan een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Knops heeft de coronacrisis nog eens laten zien hoe cruciaal data zijn voor beleid en samenleving. ‘Dankzij een corona-dashboard wordt de basis voor ingrijpende beleidskeuzes inzichtelijk gemaakt’, stelt hij. ‘En dankzij open data-deling dragen veel burgers bij aan het interpreteren en inzichtelijk maken van corona-data’, vervolgt Knops.

Volgens hem werd al bij aanvang van de crisis snel duidelijk dat we zonder data stuurloos zijn. ‘Interbestuurlijk was er daarom grote behoefte aan een volgende, nog meer ambitieuze stap. Dit was aanleiding voor versnelling en intensivering van het databeleid, en het opstellen van een Interbestuurlijke Datastrategie.’ Alom wordt verwacht dat gebruik van data een essentieel deel van de herstelfase is na de coronacrisis. Maar dan moeten wel veel knelpunten worden aangepakt, stelt de ambtelijke werkgroep. 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant