Artikel 21 februari 2023

Technische schuld Belastingdienst halveert

Kamer en regering moeten dit jaar een pas op de plaats maken op gebied van belastingwetgeving. Bijna niets nieuws is mogelijk. De automatiseringsproblemen zijn nog zo groot dat fiscale aanpassingen zeer onwenselijk zijn. Cruciaal is dat de Belastingdienst het Meerjarenportfolio (MJP) blijft volgen. Dit betekent dat de fiscus zich moet houden aan de planning die het zich heeft gesteld om de ict beter te laten functioneren.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het MJP 2023-2027 van de Belastingdienst laat de volgorde, planning en toewijzing van ict-capaciteit zien. Van Rij vraagt de fiscus de ruimte te gunnen om de noodzakelijke modernisering de komende tijd af te ronden. Anders wordt het te complex om gewijzigde of nieuwe wetgeving te implementeren wegens verouderde systemen, waardoor weinig ruimte overblijft voor modernisering en systemen nog verder verouderen. 

De technische schuld van de Belastingdienst is sinds 2018 gehalveerd van 52 procent van het aantal systemen naar 26 procent in 2022. Technische schuld komt doordat er onvoldoende tijd is gestoken in het op orde brengen van de techniek. Een aantal grote systemen moet nog worden gemoderniseerd. De modernisering is complex en wordt daarom in kleinere stappen uitgevoerd, zodat er meer grip ontstaat op deze projecten.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant