Artikel 22 juni 2022

Senaat geeft Omgevingswet nog geen groen licht

De Eerste Kamer neemt op z’n vroegst pas na de zomer een besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft allerminst de overtuiging gewekt dat het achterliggende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gaat functioneren. Ook zijn er in de Senaat zorgen over de voorbereiding van betrokkenen zoals provincies en gemeenten.

Dit bleek gisteren tijdens een mondeling overleg van drie betrokken Vaste Kamercommissies met de bewindsman. De Eerste Kamer wil nu een plenair debat om bezorgde Kamerleden gelegenheid te geven om moties in te dienen. In die moties kan de Eerste Kamer wensen aan de minister verwoorden. De Senaat heeft namelijk geen mogelijkheid tot amendementen.

Minister De Jonge wil de wet op 1 januari volgend jaar in werking laten treden. Gelet op de voorbereidingstijd die de gemeenten nodig hebben, zou de Eerste Kamer voor 1 juli het groene licht moeten geven. Maar van zo’n formeel besluit kan voorlopig geen sprake zijn. Dit maakt het voor De Jonge moeilijk zijn zin door te drijven. Want de gemeenten hebben zeker een halfjaar nodig om te oefenen met het digitaal stelsel dat het fundament onder deze ‘megawet’ vormt. Dat kan pas goed gebeuren als het systeem helemaal stabiel is. Zolang er functionaliteiten veranderen, wordt dat lastig. 

Belangrijk ook worden de bevindingen van het Adviescollege ICT-toetsing. Verwacht wordt dat de opvolger van het tijdelijke Bureau ICT-toetsing rond oktober opnieuw beoordeelt of de staat van het DSO voor gemeenten toereikend is.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant