Artikel 28 december 2022

Rijk en VNG sluiten convenant digitale veiligheid

Het Rijk heeft met de gemeenten afspraken gemaakt over de gezamenlijke inzet voor meer digitale veiligheid op lokaal niveau. Minister Yeşilgöz-Zegerius (J&V), staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) en VNG-voorzitter Van Zanen hebben hierover een convenant gesloten.

Met dit convenant is een eerste stap gezet om de digitale dreiging bij gemeenten beter aan te pakken. Komende periode zullen rijk en gemeenten samenwerken om tot passende inhoudelijk oplossingen en de bijbehorende financiering te komen.

Over de aanpak van grote branden, natuurrampen en andere fysieke calamiteiten zijn in Nederland gedetailleerde afspraken gemaakt. Maar die duidelijkheid ontbreekt als het gaat om de digitale veiligheid. 

De gemeenten gaan heldere afspraken maken over de toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van lokale besturen, zo blijkt uit het convenant. Het stelsel van fysieke veiligheid moet worden vertaald naar het digitale veiligheidsstelsel. Er moet ook een antwoord worden gevonden op de vraag hoe de verantwoordelijkheden, rollen, taken en bevoegdheden zich in beide domeinen tot elkaar gaan verhouden.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant