Artikel 23 augustus 2022

Rechter wijst claim van burger na datalek af

Een inwoonster van de gemeente Heemskerk krijgt geen schadevergoeding na een datalek in 2019 bij de gemeente. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Holland besloten. De vrouw vroeg om een vergoeding van tweeduizend euro omdat ze stress- en angstklachten zou hebben als gevolg van het incident. De rechtbank vindt dat onvoldoende onderbouwd.

De vrouw had bij de gemeente Heemskerk een bezwaarschrift ingediend op een andere zaak die betrekking had op haar. De gemeente had in die zaak een dossier samengesteld.  Daarin stonden haar medische en persoonsgegevens. Voor de behandeling van haar bezwaar had de gemeente dat dossier in juli 2019 naar de leden van de hoor- en adviescommissie gestuurd. Een lid had het dossier echter niet ontvangen, waarmee sprake was van een datalek. De gemeente meldde het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de vrouw.

De vrouw stelt dat het idee dat derden over haar medische en overige privégegevens beschikken bij haar tot stress- en angstklachten heeft geleid. Ook vreest ze dat de gegevens voor criminele doeleinden zullen worden gebruikt zoals identiteitsfraude. Zeker nu het dossier vermist is. Zij zal de rest van haar leven extra alert moeten zijn op verdachte brieven, e-mails en pogingen tot phishing, zo stelt zij. Op basis daarvan eiste ze een vergoeding van tweeduizend euro.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant