Artikel 6 oktober 2021

Rechter hekelt vaagheid bij LinkedIn in zaak Van Haga

LinkedIn hanteert onduidelijke gebruikersvoorwaarden. Gebruikers kunnen moeilijk doorzien hoe ver ze mogen gaan met het uiten van meningen. Het beleid op dit gebied is nauwelijks uitgeschreven. Dat zegt de rechter in de uitspraak die politicus Wybren van Haga had aangespannen.

De Haarlemse voorzieningenrechter vindt dat het zakelijke sociale medium het publiek op dit punt onvoldoende informeert. Mede om deze reden moet LinkedIn het verwijderde profiel van het Tweede Kamerlid Van Haga binnen drie werkdagen terugplaatsen. Het platform verwijderde dit profiel en negen berichten omdat er misinformatie over Covid-19 in stond. LinkedIn hoeft overigens die berichten niet meer terug te zetten. Ook is geen rectificatie nodig.

Van Haga krijgt dus maar gedeeltelijk gelijk. Wel zal LinkedIn iets aan de gebruikersvoorwaarden moeten doen. Daarin is alleen opgenomen dat een gebruiker geen content mag delen die volledig ingaat tegen richtlijnen van toonaangevende, wereldwijde gezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen voor volksgezondheid. Die mededeling is de rechter te vaag. Niet duidelijk is waar volgens LinkedIn de grens loopt tussen berichten die volledig in strijd daarmee zijn, en berichten met kritische kanttekeningen bij die richtlijnen. Voor Van Haga was het beleid ook niet kenbaar toen hij de berichten plaatste.

De rechter stelt voorop dat platforms als LinkedIn in beginsel mogen optreden tegen verspreiding van misinformatie. Het is immers van belang om het publiek behoorlijk te informeren over het nut en de noodzaak om de pandemie te bestrijden. Dat LinkedIn de richtlijnen van onder meer RIVM en de wereld-gezondheidsorganisatie WHO volgde, is volgens de rechter niet onredelijk. Maar de gebruikersvoorwaarden moeten meer inzicht bieden.

Bovendien is LinkedIn onzorgvuldig te werk gegaan bij het blokkeren van het profiel van het Kamerlid, meent de rechter. Onduidelijk is wanneer het platform tot dit soort beperkingen overgaat. Ook op dit punt ontbreekt het aan een duidelijk uitgeschreven beleid. Er was geen behoorlijke inhoudelijke communicatie over de bezwaren van LinkedIn tegen de geplaatste berichten. En voor zover er gecommuniceerd is, is alleen verwezen naar de gebruikersovereenkomst. LinkedIn verzuimde inhoudelijk aan te geven waarom de verwijderde berichten werden beschouwd als desinformatie. Het sociale medium moet daarom het account terugplaatsen, oordeelt de rechter.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant