Artikel 10 februari 2023

Rathenau bepleit beter debat over algoritmes overheid

Volgens het Rathenau Instituut moet de overheid aanvullende maatregelen nemen bij de verantwoorde inzet van algoritmes door ambtenaren. Hierdoor verbetert het debat en worden lastige keuzes en afwegingen verhelderd.

De overheid doet al veel om het ambtelijk gebruik van algoritmes in goede banen te leiden, aldus de Haagse denktank. Zo zijn er afspraken over goed digitaal openbaar bestuur, over non-discriminatie, over publieke waarden en mensenrechten en over toetsing op vooringenomenheid. Maar de overheid kan verdere stappen nemen, vindt het Rathenau.

De vervolgstappen die de beleidsonderzoekers voor ogen hebben, hebben betrekking op non-discriminatie, privacy en veiligheid. De afweging daartussen vraagt om een debat met lastige keuzes, schrijven ze aan de Tweede Kamer (pdf). ‘Het zal zelden mogelijk zijn alle kans op discriminatie te elimineren. Algoritmische systemen kunnen niet volledig bestand zijn tegen hacks. En er is geen garantie dat de privacy van mensen nooit ingeperkt wordt.’

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant