Artikel 28 september 2022

Protinus IT wint rechtszaak Waterschapshuis

De rechtbank Midden-Nederland heeft Protinus IT in een kort geding in het gelijk gesteld en een streep gezet door de gunning van het Waterschapshuis aan SoftwareOne. Volgens de rechtbank is een heraanbesteding nodig omdat de aanbestedingsstukken voor meerdere uitleg vatbaar zijn, een doodzonde in het aanbestedingsrecht.

It-advies- en -uitvoeringsorganisatie Waterschapshuis organiseerde mede namens (een aantal) waterschappen een Europese openbare aanbesteding voor de levering van standaardsoftware en daaraan gerelateerde dienstverlening. Die bestond uit twee percelen: het eerste zag op de levering van standaardsoftware en dienstverlening van Microsoft toe (maximale looptijd zes jaar, geraamde totale waarde circa 77 miljoen euro); het tweede betrof de levering van overige standaardsoftware en dienstverlening van andere producenten en leveranciers (maximale looptijd zes jaar, geraamde totale waarde ongeveer 186 miljoen euro).

Softwaredienstverlener SoftwareOne won beide percelen. Protinus IT, samen met SoftwareOne de enige partijen die meededen aan het tweede perceel, tekende echter bij de rechter bezwaar aan tegen de voorgenomen gunning aan SoftwareOne. Kern ervan is dat het Waterschapshuis de inschrijvers in de aanbesteding een diffuus beeld heeft gegeven over of de gegevensverwerking in Nederland moest plaatsvinden, of dit ook via sub-verwerkers in de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER) mogelijk was, of zelfs daarbuiten.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant