Artikel 16 november 2021

Privacy First verliest hoger beroep in zaak ubo-register

Stichting Privacy First heeft het hoger beroep verloren in de rechtszaak die het tegen de Staat der Nederlanden had aangespannen vanwege het ubo-register van de Kamer van Koophandel (KVK). Het gerechtshof Den Haag besliste dat het register niet privacyschendend is en dat de Nederlandse wetgeving ten aanzien van de ubo's (ultimate beneficial owners) niet buiten werking gesteld hoeft te worden.

Het ubo-register maakt deel uit van het KVK-handelsregister. Deze uitbreiding met meer persoonlijke informatie vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn uit 2015. Die stelt dat ondernemingen vanaf september 2020 verplicht zijn om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in te schrijven in een ubo-register, oftewel een register met informatie over de ‘ultimate beneficial owner’ (ubo: de ‘uiteindelijke belanghebbende’).

Daarbij moet een aantal persoonsgegevens van de ubo’s worden opgegeven. Net als de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang. Het algemene publiek kan via het ubo-register dit economisch belang, de geboortemaand- en jaar, de woonplaats en nationaliteit van de ubo te weten komen, maar het adres, het burgerservicenummer, en het geboorteland en -datum zijn alleen door instanties als de Belastingdienst in te zien.

Volgens Privacy First, de stichting die opkomt voor de privacy van alle burgers in Nederland, is de ubo-wetgeving in strijd met het grondrecht van de ubo’s op privacy en met hun recht op bescherming van hun persoonsgegevens.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant