Artikel 26 januari 2023

Privacy Awards voor MediaJungle en Anonimizer

KinderDPIA krijgt aanmoedigingsprijs

MediaJungle en Anonimizer van it-bedrijf Bolesian hebben tijdens de Nationale Privacy Conferentie van Privacy First en ECP de Nederlandse Privacy Awards 2023 in de wacht gesleept. KinderDPIA kreeg de aanmoedigingsprijs overhandigd. Genoemde bedrijven zijn op privacy-gebeid vernieuwend bezig, aldus de jury.

De Nederlandse Privacy Awards worden jaarlijks door Privacy First uitgereikt rond de Europese Dag van de Privacy en zijn bedoeld om privacyvriendelijke initiatieven in het zonnetje te zetten. Dit jaar zijn die voor MediaJungle, Anonimizer en KinderDPIA (als aanmoedigingsprijs). De winnaars werden gekozen uit een lijst van zeven genomineerden: Linckr, Stichting Donateursbelangen, Cyberkaart en Shutterring visten achter het net. Het juryrapport staat hier.

MediaJungle

MediaJungle richt zich op een kwetsbare doelgroep die bestaat uit personen met een licht verstandelijke beperking. Het thema privacy is voor hen een abstract begrip. MediaJungle legt dit voor deze doelgroep op een begrijpelijke en toegankelijke wijze uit. Educatie vindt plaats met behulp van spelkaarten en visualisatie, wat aanzet tot actie/nadenken en dialoog. Ook is er aandacht voor het zichtbaar maken van de dunne lijn tussen slachtoffer en dader van digitale pesterijen.

Anonimizer       

Het anonimiseren van informatie voor openbaarmaking betekent een forse verbetering van de privacy, maar leidt voor publieke en private partijen ook tot grote uitvoeringscomplicaties. Anonimizer (van Bolesian) is een laagdrempelige tool om automatisch documenten, foto’s en video’s veilig privacy-proof (lees anoniem) te publiceren. Het product, verrijkt met artificiële intelligentie,  biedt een praktische oplossing voor overheden maar ook voor private partijen om te voldoen aan het privacyrecht.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant