Artikel 16 augustus 2022

Primeur: Waterschap Rivierenland besteedt it uit

Waterschap Rivierenland heeft zijn generieke it uitbesteed aan Open Line. Het tienjarig contract met de Limburgse it-dienstverlener heeft een geraamde waarde van rond de 26 miljoen euro. Het is voor het eerst dat een Nederlands waterschap het technisch beheer van zijn it-infrastructuur outsourcet.

De uitbesteding is het gevolg van een sourcingstrategie die Richard Bremer, chief information officer (cio) van Waterschap Rivierenland, heeft laten ontwikkelen. Een van de doelen is de kwetsbaarheid van de it-voorzieningen, met name veroorzaakt door de toenemende cyberdreigingen, te verminderen. Open Line is hiervoor als it-specialist beter geëquipeerd dan een waterschap. Daarnaast wil Rivierenland profiteren van de schaalgrootte van de dienstverlener, bijvoorbeeld om een uitwijkvoorziening optimaal in te richten of het kunnen inzetten van voldoende it-specialisten. 

Aan de selectie van Open Line via een aanbesteding, waaraan nog drie andere it-bedrijven meededen, ging een grondige voorbereiding vooraf. Bremer en collega’s voerden gesprekken met de it-advies- en -uitvoeringsorganisatie Waterschapshuis en andere waterschappen, Rijkswaterstaat en het Shared Service Center van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de sourcingstrategie aan te scherpen. Daarna startte een marktoriëntatie en werd een regie-organisatie opgezet om te fungeren als intermediair tussen Rivierenland en te selecteren it-partner. De keuze viel dus op Open Line, dat het technisch beheer (databases, netwerk, servers, werkplekken, it-beveiliging) op zich neemt.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant