Artikel 22 februari 2023

Pot van 3 miljoen voor digitale innovatie overheid

Voor innovaties die de digitale dienstverlening van de overheid verbeteren, is drie miljoen beschikbaar. Overheidsinstanties die een goed idee hebben, kunnen een financiële bijdrage krijgen uit deze pot van het ministerie van BZK.

Voorwaarde is dat ten minste twee overheidsdiensten zo’n voorstel indienen waarbij een partij de regie voert. Het innovatiebudget is bedoeld om samenwerking te stimuleren en ervoor te zorgen dat binnen de overheid minder dubbel werk wordt gedaan. Voorstellen helpen de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. Kleine projecten hebben maximale projectkosten van twee ton. De eigen bijdrage is minimaal 25 procent. Grote projecten gaan de twee ton te boven. De eigen bijdrage is dan veertig procent.

De lessen die uit zo’n project zijn te trekken, worden openbaar gedeeld. Bij de selectie wordt onder meer spreiding over (typen) organisaties en regio’s nagestreefd. Voorstellen moeten innovatief en nuttig zijn.

Kandidaten kunnen van 7 tot 31 maart een aanvraag indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant