Artikel 13 januari 2023

Overheidsinfo-hub Koop valt onder paraplu Logius

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (Koop) is vanaf 1 januari van dit jaar onderdeel geworden van Logius, het it-agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Koop was onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) maar die BZK-organisatie is opgedoekt waarbij de activiteiten over andere onderdelen van het departement zijn verdeeld.

Koop is verantwoordelijk voor de dagelijkse publicatie van overheidsinformatie in Nederland, onder meer via het webportaal Overheid.nl en Officiëlebekendmakingen.nl. Ook beheert het de Staatscourant, de databanken met centrale en lokale wet- en regelgeving, het register van overheidsorganisaties en de uitspraken op het gebied van het publiekrechtelijk tuchtrecht.

Verder zou Koop zorgen voor de doorontwikkeling en implementatie van het Platform Open Overheidsinformatie (Plooi). Op dit platform moeten bestuursorganen op termijn verplichte categorieën documenten actief openbaar maken, Deze verplichting komt voort uit de in 2021 aangenomen Wet open overheid (Woo). Maar vlak voor kerst kondigde BZK aan om, op advies van ict-waakhond AcICT, te stoppen met de huidige ontwikkeling van Plooi.

Dat Logius en de Koop hun krachten bundelen is een logische stap volgens algemeen directeur Yvonne van der Brugge. ‘Onze manier van werken is ongeveer gelijk en we werken allebei aan generieke digitale voorzieningen van de overheid. Op sommige vlakken werken we nu ook al samen. Samenwerking op meer vlakken kan de doelmatigheid en efficiëntie van de digitale overheid en daarmee voor de eindgebruikers nog verder verhogen.’

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant