Artikel 17 juni 2022

Overheid vergeet ‘onderhoud’ bij invoering ict

Adviescollege ICT-toetsing ziet dezelfde fouten terugkomen

Het onderscheid tussen ict-projecten en het beheer en onderhoud ervan wordt bij de overheid steeds minder scherp. Dit komt door de snelle ontwikkelingen op ict-gebied. Het Adviescollege ICT-toetsing, de opvolger van het tijdelijke Bureau ICT-toetsing, beraadt zich hoe daarop te reageren. Prof.dr. Hans Verkruijsse, voorzitter van het Adviescollege, meldt dit in de Jaarrapportage 2021. Vanuit de Kamer, de Algemene Rekenkamer en CIO Offices hoort hij ook toenemende zorgen over de totale besteding aan ict.

Vorig jaar bracht het Adviescollege advies uit over twaalf ict-projecten, terwijl ook twee trajecten voor beheer en onderhoud werden onderzocht. De uitgevoerde onderzoeken leren dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de programma’s waar de specifieke ict-projecten veelal het gevolg van zijn. Daar vindt immers de afweging over inzet van geld en ict-middelen versus nut en noodzaak plaats.

Bovendien is meer aandacht nodig voor de gehele levenscyclus van ict-systemen. Met name moet worden gekeken of het ict-systeem blijvend aansluit op de werksituatie van betrokkenen. Ook de raming en werkelijke kosten van dat systeem verdienen veel aandacht. Dit jaar komen er onderzoeken naar de verbeterprogramma’s voor toeslagen en belastinginning, projecten in de strafrechtketen en de ict-systemen met betrekking tot het stikstofbeleid.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant