Artikel 10 oktober 2022

Overheid in het geweer tegen verkeerd algoritme

Staatssecretaris Van Huffelen kondigt serie maatregelen aan

De overheid gaat meer doen om te voorkomen dat burgers in de problemen komen door verkeerd gebruikte algoritmen. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) neemt daartoe maatregelen, zoals de aanstelling van een algoritme-toezichthouder, transparantie over het gebruik van algoritmen en de implementatie van effectieve Europese regelgeving. Dit blijkt uit brieven van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris vindt dat burgers zelf regie moeten kunnen houden op hun digitale leven. Ook het vertrouwen in de digitale wereld is belangrijk. Van Huffelen wil daarom dat algoritmes die op de markt komen, de rechten van mensen respecteren. Dat geldt voor algoritmes van bedrijven, maar ook voor toepassingen door de overheid. De overheid heeft wat dat betreft een voorbeeldfunctie, schrijft ze.

‘De nadruk moet bij inzet van algoritmen niet alleen liggen op het bestraffen van mensen’, schrijf de bewindsvrouw. ‘Er zijn nu ook veel algoritmen die goede dingen doen. Juist nu mensen in financieel zwaar weer terechtkomen, wil ik dat de overheid algoritmen vooral inzet om mensen te helpen, bijvoorbeeld bij het gebruik van regelingen, zoals bij UWV en SVB.’

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant