Artikel 11 november 2021

Onvermurwbare ACM: Kadaster mag Klic-viewer aanbieden

Bezwaar acht bedrijven over verstorende marktwerking weer afgewezen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijft er bij dat het Kadaster met zijn doorontwikkelde Klic-viewer geen economische activiteit verricht. Het aanbieden er van past bij zijn publieke taak. De ACM wijst daarom het bezwaar van acht bedrijven dat dit marktverstorend werkt, af. Het achttal, dat soortgelijke bodeminformatie-apps aanbieden, stapt nu naar de rechter.

De Klic-viewer is een programma waarmee grondroerders inzage kunnen krijgen in gebiedsinformatie en ter plekke zien waar kabels en leidingen liggen. Daarmee kan (graaf)schade worden voorkomen. Het Kadaster had in eerste instantie een online-versie uitgebracht die het heeft doorontwikkeld in twee mobiele apps voor Android-telefoons en iPhones. De landelijke organisatie voor het registreren en verstrekken van vastgoedgegevens biedt deze drie applicaties gratis aan.

Volgens het achttal bedrijven biedt het Kadaster met het kosteloos aanbieden van de doorontwikkelde Klic-viewer niet de integrale kosten door en handelt het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in strijd met de Mededingingswet. Daarom hebben zij de ACM gevraagd om handhavend op te treden tegen deze marktverstoring. Het gaat om de bedrijven BlindGuide, Geodirect, GOconnectIT, MijnKlic, Prosilic, Syntax Inframediairs, GO Wibon en Spatial Eye.

Volgens de ACM treft het bezwaar treft geen doel, omdat de doorontwikkelde Klic-viewer geen economische activiteit is, maar nauw verbonden is met de publieke taak van het Kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) en de Kadasterwet. Met het kosteloos aanbieden van de doorontwikkelde Klic-viewer geeft het Kadaster uitvoering aan deze publieke taak. Het betreft geen economische activiteit waarop de Wet markt & overheid (m&o) van toepassing is.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant