Artikel 15 september 2022

Online-diensten overheid ‘missen’ laagopgeleiden

De overheid weet met haar online-dienstverlening met name laagopgeleiden moeilijk te bereiken. Dit blijkt uit onderzoek door DirectResearch in opdracht van ServiceNow.

Zo geeft 45 procent van de laagopgeleiden aan moeite te hebben om zelfstandig online-belastingaangifte te doen. Onder midden- en hoogopgeleide Nederlanders is dat percentage beduidend lager: 23 procent. Het laat zien dat de overheid nog stappen moet zetten om te voldoen aan haar eigen digitale doelstellingen van NL DIGIbeter, een gezamenlijke agenda van alle overheden met als doel het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker te maken.

Grote verschillen doen zich voor in de behoeften die Nederlanders van uiteenlopend opleidingsniveau hebben ten aanzien van digitale diensten. Voor 49 procent van de laagopgeleiden is het persoonlijke aspect van digitale dienstverlening belangrijk. Onder hoogopgeleiden ligt dit percentage op 34 procent. Ook tekenend is dat slechts een derde van de laagopgeleiden het eens is met de stelling ‘Goed dat de overheid steeds meer digitaal doet’, terwijl dit percentage bij midden- en hoogopgeleiden op respectievelijk 56 en 66 procent ligt.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant