Artikel 29 september 2021

Ollongren wuift zorgen weg over Wet open overheid

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) bevestigt dat het niet gaat lukken het Platform Open Overheidsinformatie (Plooi) tijdig op te leveren. Dat betekent dat de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), volgend jaar van start gaat zonder een ict-platform waarop decentrale overheden allerlei documenten verplicht moeten publiceren. Zorgen daarover is volgens de demissionair bewindsvrouw niet nodig.

Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer. De koepelorganisaties die afgelopen week in een brandbrief hun verontrusting hadden geuit, hoeven per 1 mei 2022 niet klaar te zijn. Volgens Ollongren is gefaseerd over te gaan tot actieve openbaarmaking. 

De Woo, die decentrale overheden verplicht documenten in elf categorieën van informatie openbaar te maken, voorziet namelijk in een stapsgewijze implementatie. Over die fasering overlegt het ministerie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant