Artikel 2 mei 2023

Noord-Holland in verzet tegen datacenter in De Kwakel

De provincie Noord-Holland heeft een bezwaar ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw tot datacenter in De Kwakel. Volgens de provincie is dat besluit in strijd met het provinciaal beleid en de regelgeving voor datacenters en glastuinbouw. Bovendien is de provincie en niet de gemeente bevoegd gezag in verband met milieuwetgeving, vindt zij.

De gemeente Uithoorn heeft in januari 2023 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een datacenter in de Kwakel. Maar de provincie Noord-Holland vecht dit nu aan omdat zij eerder heeft bepaald dat er alleen nog datacenters mogen komen (of uitbreidingen) op bedrijventerreinen in de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. Zo laat Microsoft momenteel een groot datacenter bouwen in Middenmeer in Hollands Kroon.

De provincie heeft gekozen voor deze clustering omdat datacenters (‘blokkendozen’) het landschap ontsieren en een grote behoefte aan elektriciteit hebben. Door nieuwe datacenters alleen in deze drie gemeenten toe te staan, is er gericht te investeren in een verzwaring van de energie-infrastructuur zodat er ook stroom beschikbaar komt voor bijvoorbeeld woningbouw of scholen. Daarnaast is een datacenter binnen een glastuinbouwconcentratiegebied ongewenst, ‘omdat deze activiteit geen ruimtelijk relevante relatie heeft met de glastuinbouw’, aldus de provincie.

De gemeente Uithoorn staat echter op het standpunt dat datacenters binnen de gemeente zijn toegestaan mits het niet gaat om nieuwe datacenters met een bruto vloeroppervlak van meer dan tweeduizend m2 en een elektrisch aansluitvermogen van meer dan 5 MVA. Ook moet een datacenter voldoen aan minimaal milieucategorie 2. Uithoorn heeft dit omschreven in het bestemmingsstuk ‘Parapluplan datacenters’ dat volgens de gemeente in lijn is met het beleid van de provincie.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant