Artikel 8 december 2021

Nieuwe regels voor export e-afval

Ondernemers die bedrijfsmatig elektronische en/of elektrische apparatuur exporteren voor hergebruik, moeten zich sinds begin dit jaar registreren. Daarnaast dienen ze jaarlijks te rapporteren over de uitgevoerde apparatuur. De eerste rapportage moet uiterlijk 1 mei 2022 bij het Nationaal WEEE Register (NWR) zijn ingediend.

Dit blijkt uit een brief van het NWR. De nieuwe regeling is bedoeld om de inzameldoelstelling van 65 procent te kunnen scherpstellen. Immers elektronica en elektrische apparatuur die naar het buitenland gaat voor hergebruik, is niet meer in Nederland beschikbaar voor inzameling en recycling. Ook is de maatregel bedoeld om inzicht te krijgen in de legale export van deze spullen. Dit vereenvoudigt de handhaving van illegale export van afdankertjes.

Het NWR wijst betrokken exporteurs erop dat ze hun administratie alvast inrichten met het oog op de rapportageplicht. Wie zich niet registreert en geen rapportage indient, loopt kans op waarschuwingen of boetes. 

De verplichting tot registratie en rapportage is een uitbreiding van de Regeling AEEA. Die richtlijn bepaalt dat importeurs en producenten hun e-producten moeten registreren.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant