Artikel 3 april 2023

Nieuwe directeur-generaal Digitalisering BZK

Eva den Dunnen-Heijblom wordt directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van BZK. De benoeming gaat in op 1 juni 2023.

Eva den Dunnen-Heijblom wordt in haar nieuwe baan als dg eindverantwoordelijke voor de aansturing van het onderdeel Digitalisering en Overheidsorganisatie van BZK. Daaronder valt een aantal onderdelen waaronder een paar ict-gerelateerd, te weten: Directie CIO-Rijk, Directie Digitale Samenleving, Directie Digitale Overheid en Directie Digitale overheid. Zij volgt Marieke van Wallenburg op die medio februari 2023 secretaris-generaal werd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Den Dunnen-Heijblom is op dit moment plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daarvoor was zij waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal/cio bij LNV via ABD Interim. Ook was zij directeur Klantcontacten & Operations bij het CAK Den Haag. Den Dunnen-Heijblom behaalde een Master Health Economics, Politics and Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant