Artikel 20 september 2022

Nederland is thuiswerkland

Gebruik thuiskantoor stabiliseert op 1,8 dagen per week

Het thuiskantoor-gebruik onder fulltime-werknemers in Nederland is na de pandemie gestabiliseerd op 1,8 dagen per week. Daarmee zit ons land boven het gemiddelde van anderhalve dag.

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van het Duitse IFO instituut dat 27 landen vergeleek. In Europa moet Nederland alleen het Verenigd Koninkrijk laten voorgaan. In landen als Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Polen, Frankrijk is het minder gebruikelijk om thuis te werken. In Japan wordt gemiddeld slechts 1,1 dag per week vanuit huis gewerkt. In Zuid-Korea is dit maar een halve dag. Koploper is India met 2,6 dagen. Maar bij deze cijfers moet worden aangetekend dat in de meeste landen vooral thuiswerkers met een hogere opleiding werden ondervraagd. 

De onderzoekers constateren minder scepsis over thuiswerken. Meer dan de helft van de ondervraagde werknemers die tijdens de pandemie vanuit huis zijn gaan werken, zegt positief verrast te zijn over hun productiviteit thuis. Ze kregen thuis meer voor elkaar dan vooraf was aangenomen. Slechts dertien procent presteerde minder dan voorzien. Bij bijna een derde waren de prestaties ongeveer volgens de verwachtingen. 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant